Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia chính sách nhân sự - Khối Quản trị nguồn nhân lực

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Human Resources, Banking, Executive management, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/05/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Chủ trì nghiên cứu, đề xuất và thực hiện xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị nguồn nhân lực bao gồm:  tuyển dụng, công tác cán bộ và quản lý nhân sự, khen thưởng, tiền lương, Hợp đồng lao động, quy định chung về giao và đánh giá công việc cho CBNV và các quy chế, quy định khác có liên quan đến nhân sự khác khi có yêu cầu.
 • Tham gia chính trong việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định và các chính sách đãi ngộ nhân sự  phù hợp quy định của Pháp luật nhà nước từng thời kỳ và/hoặc theo đề xuất, kiến nghị của các đơn vị đảm bảo phù hợp chiến lược kinh doanh của PVcomBank, Pháp luật nhà nước và xu thế chung của thị trường đảm bảo công bằng trong nội bộ và cạnh tranh so với thị trường bên ngoài.
 • Tham giá chính trong việc phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch quỹ lượng ngân hàng trong từng năm, từng giai đoạn phù hợp kế hoạch kinh doanh của PVcomBank.
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ chỉ tiêu công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs của các đơn vị.
 • Cho ý kiến về đề xuất kế hoạch nhân sự, tiền lương và quyết toán quỹ lương hàng năm của các công ty con của PVcomBank.
 • Tư vấn và hỗ trợ LĐ phòng, GĐ khối xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn, ngắn hạn.
 • Hỗ trợ Lãnh đạo phòng/LĐ Khối làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến nhiệm vụ của phòng khi được phân công;
 • Hướng dẫn, kèm cặp đào tạo cấp chuyên viên chính, chuyên viên trong phòng về chuyên môn nghiệp vụ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng/LĐ Khối.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học  khối kinh tế, tài chính, ngân hàng , luật. Ưu tiên các chuyên ngành kinh tế lao động, quản trị nhân sự.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về mục tiêu chiến lược của Ngân hàng. Có kiến thức chuyên ngành kinh tế lao động,quản trị nhân sự, Luật, Tài chính kế toán; nắm và hiểu được các quy định, quy chế về tiền lương, chế độ chính sách của Pháp luật và Ngân hàng; có kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực quản trị nhân sự,  trong đó có ít nhất 03 năm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng chính sách nhân sự, tiền lương tại các định chế tài chính, ngân hàng hoặc các tổ chức tư vấn có uy tín.

Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng ứng xử tốt. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. Có tư  duy nhanh nhạy và cẩn thận trong công việc.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.