Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cải tiến chất lượng dịch vụ, Phòng phát triển năng lực và dịch vụ vận hành, Khối Khách hàng cá nhân

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

Nhiệm vụ chuyên môn:

Xây dựng các công cụ, sáng kiến nhằm phát triển năng lực thực thi cho CBNV tại ĐVKD, nâng cao CLDV và vận hành cho toàn hệ thống

•Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ PT NL DV & VH như: Khung năng lực, lộ trình công danh, tiêu chuẩn tuyển dụng, kế hoạch đào tạo… nhằm nâng cao kiến thức , kỹ năng dịch vụ  và vận hành của CBNV tại ĐVKD

•Xây dựng công cụ đo lường mức độ hài lòng KH, đánh giá CLDV trong từng thời kỳ theo các mô hình, tiêu chuẩn CLDV đã lập thông qua hệ thống đánh giá phù hợp.

Cải tiến các quy trình/ quy định/ hướng dẫn liên quan đến giao dịch khách hàng

•Quản lý các văn bản về chính sách/hướng dẫn và các thủ tục liên quan đến các quy trình, sản phẩm/dịch vụ mới nhằm đảm bảo tính hiệu quả giao dịch tại quầy.

•Cải tiến các quy trình/ quy định/ hướng dẫn liên quan đến giao dịch khách hàng để giảm chi phí/ thời gian xử lý công việc và tăng hiệu suất làm việc của GDV tại quầy

•Tham gia xây dựng bộ tiêu chuẩn CLDV, đảm bảo các trải nghiệm dịch vụ khách hàng với chất lượng cao tại các ĐVKD.

Xây dựng và triển khai các chương trình thi đua và truyền thông nhằm đẩy mạnh văn hóa dịch vụ, chú trọng đến sự hài lòng của khách hàng trên toàn hệ thống.

Phối hợp với BP.Hỗ trợ thực thi nhận biết các rủi ro nghiệp vụ và vận hành; đưa ra phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp trên

Job Requirement

•Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học thuộc khối kinh tế, tài chính, ngân hàng. QTKD hoặc chuyên ngành khác

•Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết về thị trường bán lẻ, dịch vụ tài chính.

•Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, đặc biệt đã từng làm việc tại dịch vụ bán lẻ,  chất lượng dịch vụ.

•Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng xây dựng quan hệ cũng như kỹ năng tương tác tốt. Có tư duy tốt  về chiến lược và quản trị hệ thống.

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.