Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên định vị dịch vụ và quản lý trải nghiệm khách hàng, Phòng Ngân hàng ưu tiên, Khối Khách hàng cá nhân

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

. Nhiệm vụ chuyên môn

vĐịnh vị dịch vụ khách hàng hội viên DV NHUT

•Hoàn thiện và xây dựng mô hình hoạt động, định vị chiến lược chung của  Dịch vụ NHUT tại PVcomBank.

•Nghiên cứu, thiết kế hệ thống nhận diện, hệ thống công nghệ và cơ sở hạ tầng hiện đại để phục vụ KH hội viên DV NHUT (KHUT, KHCL) tại các điểm cung cấp Dịch vụ NHUT.

•Phối hợp với Khối QTNNL trong việc đề xuất xây dựng chính sách nhân sự, lộ trình công danh, chương trình đạo tạo/ nâng cao năng lực dành cho các vị trị KHUT, KHCL tại Đơn vị kinh doanh.

vQuản lý trải nghiệm khách hàng khách hàng hội viên DV NHUT

•Xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện và quản lý chính sách chăm sóc KH; các chính sách, quy định, phê duyệt về quản lý hội viên, phân hạng hội viên DV NHUT của PVcomBank.

•Xây dựng, triển khai thực hiện và quản lý các quy trình phục vụ KH và các bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đối với KH.

•Xây dựng tiêu chuẩn về sản phẩm dịch vụ cung cấp theo vòng đời các tiểu phân khúc/ các nhóm KH.

2. Thực hiện các công việc khác theo phân công của TBP.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học thuộc lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về thị trường bán lẻ, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Kinh nghiệm quản lý, chuyên môn: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, ưu tiên 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ KHUT.

Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng nghiên cứu, thuyết trình, xử lý vấn đề tốt. Thành thạo word, excel, powerpoint

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.