Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên phòng chống rửa tiền, Khối pháp chế và tuân thủ

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/07/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Xây dựng, có ý kiến rà soát đối với tất cả các chính sách, quy trình về PCRT tại Ngân hàng tuân thủ về mặt pháp lý theo các quy định của NHNN và thông lệ quốc tế có liên quan;
 • Thực hiện phổ biến, truyền thông, tư vấn chính sách PCRT của Ngân hàng;
 • Thực hiện các yêu cầu kiểm soát PCRT tại Ngân hàng;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động PCRT tại Ngân hàng;
 • Thực hiện các yêu cầu tuân thủ FATCA
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Khối.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, kinh tế, đối ngoại, tài chính- ngân hàng.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu luật và các quy định có ảnh hưởng trực tiếp đến NH và lĩnh vực phòng chống rửa tiền. Nắm rõ các mục tiêu chiến lược của Ngân hàng

Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 01 -02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế, giám sát tuân thủ tại ngân hàng, tài chính - ngân hàng, phòng chống rửa tiền

Kỹ năng, phẩm chất: Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng

Kỹ năng ngoại giao, làm việc độc lập và theo nhóm. Sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) và ngoại ngữ khác ở mức độ đọc và hiểu. Có kỹ năng tổng hợp tốt.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.