Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên xử lý vi phạm, Phòng xử lý vi phạm, Khối Pháp chế và tuân thủ

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 03/09/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Triển khai thực hiện các công việc theo phân công của Trưởng/ Phó phòng XLVP, bao gồm:

 • Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, phát triển hệ thống chính sách, hệ thống phân quyền, quy chế, quy định, hướng dẫn liên quan công tác ngăn chặn, xử lý vi phạm của cá nhân, đơn vị thuộc Ngân hàng
 • Tiếp nhận nguồn thông tin vi phạm, các khiếu nại, tố cáo (bằng VB) liên quan đến công tác tuân thủ từ các cá nhân, đơn vị để xử lý thông tin và kịp thời tham mưu cho BLĐ Khối trình BLĐ Ngân hàng áp dụng các biện pháp, chế tài đối với các hành vi vi phạm;
 • Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng kỷ luật /Cấp có thẩm quyền xử lý TNNB của NH về hình thức xử lý kỷ luật/xử lý TNNB theo quy định và là Thư ký cuộc họp;
 • Thực hiện công tác xử lý vi phạm (XLKLLĐ/XLTNNB) và trách nhiệm vật chất đối với CBNV vi phạm tuân thủ của Ngân hàng; thực hiện thông báo/cảnh báo tới các cá nhân/đơn vị theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền/HĐ XLKL.
 • Theo dõi tình hình khắc phục vi phạm của các đơn vị, cá nhân có liên quan đối với các HVVP đã được đưa ra XLVP hoặc các HVVP đã được đánh giá đề xuất nhưng được phê duyệt cho khắc phục vi phạm;
 • Thực hiện rà soát, đánh giá và kiểm soát vi phạm NQLĐ về thời giờ làm việc; tham mưu đề xuất biện pháp XL và thực hiện các thủ tục XLVP về TGLV theo quy định;
 • Thực hiện theo dõi, quản lý công tác giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) trên toàn hệ thống theo phân công, thực hiện báo cáo NHNN các vụ việc tội phạm, vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, KNTC tại PVcomBank; thực hiện truyền thông nội bộ và cảnh báo hệ thống về vi phạm tuân thủ theo quy định; tham gia quản lý, sử dụng Phần mềm vi phạm tuân thủ;

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng/ Phó phòng phân công

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán, Quản trị nhân sự/ lao động hoặc các ngành thương mại có liên quan.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu pháp luật và các quy định có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của NHTMCP, nắm vững các Quy chế, Quy trình, Hướng dẫn liên quan đến mọi mặt hoạt động của ngân hàng.

Kinh nghiệm chuyên môn: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế/ Kiểm toán, Giám sát nội bộ/Quản trị nguồn nhân lực/Quản trị rủi ro/Tín dụng/Quản lý tín dụng/kiểm soát giao dịch tại quầy từ tối thiểu 01 năm trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm trong nội bộ Ngân hàng.

Kỹ năng, phẩm chất: Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng. Kỹ năng tương tác với các đơn vị, làm việc độc lập và theo nhóm. Yêu cầu bắt buộc: có khả năng nghiên cứu hồ sơ, phân tích, đánh giá và tổng hợp thành Báo cáo, đề xuất. Có phẩm chất trung thực, thẳng thăn và biết bảo mật thông tin vi phạm/xử lý.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.