Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó phòng phát triển năng lực dịch vụ và vận hành, Khối Khách hàng cá nhân, PVomBank

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 16/06/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Tham mưu, hỗ trợ Trưởng phòng trong chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo phân công của Trưởng phòng

Nhiệm vụ chuyên môn:

- Xây dựng các công cụ, sáng kiến nhằm phát triển năng lực thực thi cho CBNV tại ĐVKD, nâng cao CLDV và vận hành cho toàn hệ thống:

•Là đầu mối trong việc xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ PT NL DV & VH

•Phối hợp với Trung tâm đào tạo tổ chức đào tạo tân tuyển và tái đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng DV & VH của CBNV tại ĐVKD.

- Cải tiến các quy trình/ quy định/ hướng dẫn liên quan đến giao dịch khách hàng:

•Quản lý các văn bản về chính sách/hướng dẫn và các thủ tục liên quan đến các quy trình, sản phẩm/dịch vụ mới nhằm đảm bảo tính hiệu quả giao dịch tại quầy.

•Chủ trì trong công tác cải tiến các quy trình/ quy định/ hướng dẫn liên quan đến giao dịch khách hàng để giảm chi phí/thời gian xử lý công việc và tăng hiệu suất làm việc của nhân viên tại quầy

•Là đầu mối tham gia xây dựng bộ tiêu chuẩn CLDV, đảm bảo các trải nghiệm dịch vụ khách hàng với chất lượng cao tại các ĐVKD.

-Đề xuất, lập kế hoạch xây dựng và triển khai các chương trình thi đua/truyền thông nhằm đẩy mạnh văn hóa dịch vụ, chú trọng đến sự hài lòng của khách hàng trên toàn hệ thống.

Nhiệm vụ quản lý:

•Lập kế hoạch công việc phụ trách và phân công công việc, đánh giá và đề xuất các hình thức khen thưởng & kỷ luật các bộ phụ trách

•Đào tạo các cán bộ cấp dưới nhằm đắp ứng yêu cầu công việc được giao.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp trên.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học thuộc khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, QTKD hoặc chuyên ngành khác

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về thị trường bán lẻ, dịch vụ tài chính và hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực  chất lượng dịch vụ và vận hành, có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương.

Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng quản lý nhân sự, đào tạo, giao tiếp và xử lý vấn đề tốt, Có tư duy dịch vụ  và chiến lược và quản trị hệ thống tốt

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.