Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG BỘ PHẬN TRẢI NGHIỆM VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NHĐT, PHÒNG NGÂN HANG ĐIỆN TỬ, KHỐI KHCN

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Hỗ trợ cho Lãnh đạo Phòng quản lý điều hành mọi hoạt động của Bộ phận trải nghiệm và kiểm soát chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử theo đúng chức năng nhiệm vụ của Bô phận.
 • Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng về hoạt động của  Bộ phận Trải nghiệm và Kiểm soát chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử, bao gồm:

      + Phân tích hành trình Khách hàng xuyên suốt quá trình tiếp cận và sử dụng sản phẩm/dịch vụ tại Ngân hàng.

      + Kiểm soát chất lượng sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho Khách hàng và đề xuất phương án nâng cao trải nghiệm Khách hàng.

 • Định kỳ lập kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các mục tiêu kế hoạch được giao;
 • Kiểm tra, kiểm soát và báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho lãnh đạo phòng.
 • Đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch.
 • Tư vấn, hỗ trợ cho Lãnh đạo Phòng trong công tác xây dựng kế hoạch, ngân sách hàng năm của Bộ phận trải nghiệm và kiểm soát chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử và giám sát việc thực hiện ngân sách đã được phê duyệt;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp Lãnh đạo phòng

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính ngân hàng, QTKD hoặc chuyên ngành khác tương đương.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng Số; Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhóm/bộ phận có quy mô tương đương

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về các sản phẩm Bán lẻ, Tài khoản, Cho vay,  Huy động, Thẻ và các sản phẩm ngân hàng cá nhân.

Kỹ năng, phẩm chất:  Khả năng phân tích, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề triệt để; Chủ động và có trách nhiệm trong công việc; Kỹ năng tương tác và kỹ năng truyền thông tốt; Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt; 

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.